Uchwały 2013

 

LP

NAZWA UCHWAŁY

POBIERZ

ROK 2013

1.

UCHWAŁA NR  1/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z zarządu nieruchomości wspólną w roku 2012, podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty (Zarządcy)

 

2.

UCHWAŁA NR  2/2013 w sprawie ustalenia opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

 

3.

UCHWAŁA NR  3/2013 w sprawie  przyjęcia rocznego planu gospodarczego

 

4.

UCHWAŁA NR  4/2013 w sprawie ustalenia wysokości odpisu na fundusz remontowy

 

5.

UCHWAŁA NR  5/2013 w sprawie ustalenia opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną  

6.

 UCHWAŁA NR  6/2013 w sprawie utworzenia funduszu celowego  

7.

 UCHWAŁA NR  7/12/2012 w sprawie wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej