Sprzątanie

SZANOWNI WŁAŚCICIELE !!!

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 01.04.2012 ROKU USŁUGĘ SPRZĄTANIA PRZEJĘŁA FIRMA

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W KIELCAH

 

UZGODNIONY ZAKRES CZYNNOŚCI i HARMONOGRAM PRAC zgodnie z umową nr 12S - WM/B- IY/2012 z dnia 21,03,2012 roku:

1. Sprzątanie klatek schodowych w budynkach z wynoszeniem śmieci do altan:

      - zamiatanie schodów i podestów - 2 razy w tygodniu: wtorek i piątek

      - wycieranie poręczy, parapetów, skrzynek pocztowych - 2 razy w tygodniu: wtorek i piątek  

      - mycie klatek schodowych, wiatrołapów, poręczy, drzwi i parapetów - 2 razy w miesiącu w okresie letnim

        (od 1 kwietnia do 30 września każdego roku - I i III piątek miesiąca), 3 razy w miesiącu

        w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca każdego roku do 10-go , do 20-go i do 30-go

        dnia każdego miesiąca);

     - mycie okien - co najmniej 2 razy w roku /wiosna do 01 maja i jesień do 31 października/;

       mycie okien od wewnątrz 1 raz na kwartał (do 31 marca, do 30 czerwca, 31 października,

       23 grudnia każdego roku);

2. Sprzątanie ciągów komunikacyjnych przy piwnicach - 1 raz w miesiącu - I piątek miesiąca;

3. Utrzymanie w czystości drzwi wejściowych do budynku, wycieraczek przy wejściach 2 razy w tygodniu:

     wtorek i piątek ,

4. Sprzątanie chodników, drogi dojazdowej, powierzchni utwardzonych, usuwanie śmie­ci z koszy

    i trawników - codziennie w dni robocze

5. Zapewnienie bezpieczeństwa w okresie zimowym: usuwanie lodu, śniegu, śliskości,

    posypywanie piachem - na terenach utwardzonych - wg potrzeb

6. Utrzymanie w czystości na terenach zielonych - codziennie w dni robocze

7. Koszenie trawników z usuwaniem pokosu - co najmniej 3 razy w okresie wiosenno - letnim

   (w terminach: do 31 maja, 31 lipca, do 30 września)- lub częściej jeśli wa­runki atmosferyczne będą

   sprzyjały nadmiernemu wzrostowi trawy, podlewanie trawy w okresie wiosenno - letnim kiedy brak

   opadów deszczu niemniej niż 3 razy w tym okresie (w terminach: do 31 maja, 31 lipca, do 30 września)

8. Grabienie liści - wg potrzeb.

 

Osoba odpowiedzialna za nadzór czynności sprzątania: Administrator: Edyta Sibera - Połowniak, tel. : 691 420 228.