Dokumenty do pobrania

 

LP

DOKUMENTY DO POBRANIA

POBIERZ

1.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

       

2.

Oświadczenie właściciela o stanie osób zamieszkujących lokal

       

3.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat za lokal

       

4.

   

5.