Spotkanie z firmą PGM

W dniu 31.01.2013r. (czwartek) odbyło się spotkanie Zarządu Wspólnoty  z Zarządcą Naszej nieruchomości.

 Spotkanie dotyczyło zamknięcia roku 2012. Zostały poruszone sprawy wydatków zrealizowanych w poprzednim roku, analizie głównych wydatków wspólnoty oraz  aktualnego stanu środków na rachunkach bankowych.  Jednym z punktów zebrania był plan finansowy na rok 2013. Zostały w nim poruszone sprawy aktualnych zaliczek na części wspólne oraz planowane wydatki na rok bieżący. Ostatnim z ważniejszych punktów zebrania były sprawy związane z administracją Naszego osiedla oraz postępami w usuwaniu usterek na osiedlu.