Zebranie ZWM 12.06.13

      W dniu 12.06.2013r. (środa) odbyło się spotkanie członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Vis a Vis z Zarządcą nieruchomości firmą PGM.

Spotkanie odbyło się w oddziale BOM 4 przy ul. Jagiellońskiej i miało na celu podsumowanie ostatniego półrocza działania osiedla. Na spotkaniu zostały poruszone następujące kwestie:

-  przestawienie dokumentacji wydatków poniesionych od początku 2013r,

-  omówienie wszystkich przychodów i kosztów oraz bieżącej kondycji finansowej osiedla,

-  analiza zaległości mieszkańców wobec wspólnoty oraz ustalenie dalszych kroków postępowania

   w stosunku do dłużników,

-  omówienie korespondencji przychodzącej i wychodzącej pomiędzy deweloperem, a wspólnotą,

-  ustalenie dalszych działań w stosunku do YLC,

-  omówienie tematu zarządzania osiedlem przez firmę PGM.