Zebranie Zarządu 27.03.13

W dniu 27.03.2013 (środa) roku odbyło się spotkanie Zarządcy nieruchomości firmy PGM z członkami Zarządu Wspólnoty. Na spotkaniu poruszono następujące temat:

  1. podsumowanie spotkania z dnia 26.03.2013 na osiedlu dotyczącym przeglądu gwarancyjnego nieruchomości.
  2. Przedstawiła nowe korespondencji otrzymanej od firmy YLC dotyczącej postępów w realizacji usuwania usterek oraz nowych aktów notarialnych na miejsca garażowe.
  3. Opinia firm zewnętrznych w sprawie bramy garażowej oraz bram wjazdowych na osiedle.
  4. Uzgodnienia dotyczące przekazania i podpisania protokołu z przejęcia części wspólnych.
  5. Ustalenie naliczania odsetek od zaległości czynszowych za mieszkanie.
  6. Uzgodnienia dotyczące nadzoru nad sprzątaniem osiedla.
  7. Zagospodarowanie terenu-spotkanie w kwietniu w celu nowej aranżacji terenów zielonych.
  8. Zakup dodatkowych ławek i koszy na osiedle.
  9. Korekta instalacji podgrzewania podjazdu w ramach podpisanej umowy i uzgodnień z protokołu odbioru.
  10. Zmiana w zasadach gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych.